Privacy & Disclaimer

Deze website is eigendom van: FINNAL BV

Contactgegevens:

FINNAL BV
KBO BE 0716.761.506
Schutterijstraat 3/1/1
3530 Helchteren
Houthalen-Helchteren
Belgium 

Telefoon: + 32  (0)491 63 60 11

E-mail: info@finnal.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0716.761.506

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FINNAL BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FINNAL BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal FINNAL BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

FINNAL BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

FINNAL BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

FINNAL BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

FINNAL BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid:

FINNAL BV hecht belang aan uw privacy. Wij nemen de bescherming van de privacy van een persoon serieus. Hieronder vind je dan ook ons privacy beleid om je op de hoogte te houden van de soort gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan in te stemmen met deze privacyverklaring. Gebruik deze website niet als je niet instemt met deze voorwaarden.

Gegevensverwerking:

Uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor ons klantenbeheer, het versturen van nieuwsbrieven om u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten, organisatie, acties.

Elke verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming: (A) (i) tot 24 mei 2018, de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de transpositie ervan in de relevante nationale wetgeving, en (ii) vanaf 25 mei 2018, de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG (“GDPR”), en (B) samen met andere Wetten die voortvloeien uit deze Richtlijn of Verordening, (A en B samen “EU Wetgeving inzake Gegevensbescherming”) en/of (C) alle andere Wetten van elk ander land met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens of privacy. FINNAL BV is echter niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de Klant of de industrie van de Klant van toepassing zijnde wet- en regelgevingen die niet algemeen van toepassing zijn op FINNAL BV als dienstverlener, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Marketingkeuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens:

FINNAL BV kan u per e-mail marketingberichten toezenden over producten en diensten die naar onze inschatting interessant voor u kunnen zijn. Als u deze berichten in de toekomst liever niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven door op de link “Afmelden” in het bericht zelf te klikken of door uw voorkeuren aan te passen via de link “Contact”.

Verzoek tot betrekking van uw persoonlijke gegevens:

U kan ons ten allen tijden contacteren om te achterhalen welke informatie we van u gebruiken. Als u wil dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen uit onze gegevensbestanden, dan kan dat door een email te schrijven naar info@finnal.be.

Verdelen van uw persoonlijke gegevens:

FINNAL BV gebruikt uw gegevens enkel voor eigen doeleinden, en geeft uw gegevens nooit door aan derden, tenzij dit is vereist door de wet of een overheidsinstantie. Als je door onze website browset, kunnen we geanonimiseerde gegevens verzamelen over waar je bent en hoe jij door onze website navigeert en er gebruik van maakt.

We gebruiken deze informatie om het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en om het verkeer op de website in kaart te brengen.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt: De verantwoordelijke voor de verwerking, FINNAL BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:…(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FINNAL BV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot FINNAL BV

In geval van doorgifte aan derden: Anders: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

FINNAL BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet- persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die FINNAL BV in Belgium van u ontvangen heeft. U kan hiervoor contact opnemen met FINNAL BV via info@finnal.be of telefoon + 32  (0)491 63 60 11

Klachten en datalekken:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of een datalek wil melden dan kunt u hierover direct contact nemen met FINNAL BV zodat de klacht of het datalek kan opgelost worden. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.Indien u nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren :

FINNAL BV
KBO BE 0716.761.506
Schutterijstraat 3/1/1
3530 Helchteren
Houthalen-Helchteren
Belgium

+ 32  (0)491 63 60 11

Email : info@finnal.be